KONTAKT

Sa istekom perioda u kojem su razvojne politike na svetskom nivou bile usmeravane milenijumskim ciljevima razvoja, UN su razvile novu globalnu razvojnu agendu koja se temelji na tri osnovna stuba: iskoreniti siromaštvo, zaštititi planetu i obezbediti prosperitet za sve. Nova razvojna agenda obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Za razliku od prethodnih milenijumskih ciljeva razvoja koji su bili definisani u ekspertskim krugovima, ciljevi održivog razvoja utemeljeni su u širokim konsultacijama tokom kojih su građani i građanke velikog broja zemalja imali prilike da iskažu šta su za njih razvojni prioriteti. Srbija je bila jedna od zemalja u kojoj su sprovedene ovakve konsultacije u dva navrata. Tokom prve faze konsultacija, SeConS je u partnerstvu sa timom Ujedinjenih nacija u Srbiji organizovao konsultativni proces tokom kojeg je mišljenje o razvojnim prioritetima dalo 28 000 stanovnika Srbije putem društvenih medija, standardnih anketa, online istraživanja i konsultacija licem u lice. Tokom ovih konsultacija građani i građanke ukazali su na značaj kulturnih aspekata razvoja, jer su istakli potrebu da se u Srbiji unapredi kultura poštovanja zakona, tolerancije i odgovornosti. Zahvaljujući ovakvim nalazima Srbija se u drugom ciklusu globalnih konsultacija našla u grupi zemalja u kojoj su sprovedene posebne konsultacije o povezanosti kulture i razvoja. Prvi internet sajt na srpskom jeziku koji informiše o novoj globalnoj razvojnoj agendi i Ciljevima održivog razvoja pripremio je SeConS uz podršku Fondacije za otvoreno društvo (http://www.ciljeviodrzivograzvoja.net/). SeConS je član radne grupe za promociju ciljeva održivog razvoja Globalnog dogovora.

SDGs progress report 2021.