KONTAKT

Sektor socijalnog preduzetništva čine raznovrsne proizvodno-poslovne organizacije koje nisu osnovane sa motivom sticanja profita, nego zbog rešavanja određenog socijalnog problema ili zbog podsticanja održivog lokalnog razvoja. One se pojavljuju u različitim formama: kao udruženja građana, socijalne zadruge, poslovni inkubatori, ali i kao standardna društva sa ograničenom odgovornošću. Ovo zavisi od specifičnih okolnosti u različitim zemljama, od toga da li postoji poseban zakon ili nacionalna strategija koja reguliše njihovo osnivanje i poslovanje, kakva je tradicija solidarističkog organizovanja u ekonomskim aktivnostima, kakve mere finansijske podrške postoje, itd. Socijalna preduzeća se od tradicionalnih organizacija građanskog društva razlikuju po naglašenijim ekonomskim aktivnostima i spremnosti da ponesu ekonomski rizik u svom poslovanju. S druge strane, socijalna preduzeća se razlikuju i od profitnih preduzeća i tradicionalnih zadruga po jačoj orijentaciji ka širim socijalnim ciljevima i interesima zajednice. Socijalna ekonomija je širi koncept od socijalnog preduzetništva. Ovu oblast ekonomije čini ‘…širok spektar aktivnosti koje imaju potencijal da stvore prilike za lokalne ljude i zajednice da se angažuju u svim fazama procesa lokalnog ekonomskog oporavka i stvaranja radnih mesta, od identifikovanja osnovnih potreba do operacionalizacije inicijativa. Sektor pokriva ekonomski potencijal i aktivnosti zadružnog pokreta i pokreta samopomoći, tj. inicijative koje su usmerene na zadovoljavanje društvenih i ekonomskih potreba lokalnih zajednica i njihovih članova’ (Molloy et al, 1999). Ovaj sektor uključuje različite tipove zadruga, socijalna preduzeća, nevladine organizacije koje rade na rešavanju raznovrsnih socijalnih problema, od strane javnog sektora osnivane i podržane organizacije koje sarađuju sa organizacijama građanskog društva, različite organizacije i incijative koje podržavaju rad onih koji direktno rešavaju socijalne probleme, itd. U najopštijem smislu inicijative u polju socijalne ekonomije karakteriše prvenstvena usmerenost ka ljudskim potrebama.