KONTAKT

Barometar ljudske bezbednosti je deo sveobuhvatnog napora Prekogranične mreže za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost da kontinuirano prati pretnje i izazove ljudske bezbednosti na Balkanu i u Turskoj. Da bi se ustanovilo šta građani zemalja u regionu doživljavaju kao najveće pretnje ljudskoj bezbednosti korišćeni su podaci Eurobarometra, kao i pojedinh nacionalnih istraživanja, i to za: Tursku, Bugarsku, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Grčku.

Barometar oslikava situaciju na Balkanu i u Turskoj u poređenju sa zemljama Evropske unije (EU-28), kako bi se omogućilo bolje razumevanje situacije u regionu. Podaci pokazuju da građani širom regiona kao najznačajnije probleme percipiraju nezaposlenost, finansijsku nestašicu u domaćintvima i porast troškova života.

U zemljama zapadnog Balkana ekonomska sigurnost se percipira kao najveća pretnja ljudskoj bezbednosti, u Turskoj je to terorizam, u Bugarskoj ekonomska situacija i penzije, a u Grčkoj građani najviše brinu zbog oporezivanja.