KONTAKT

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu je uz podršku organizacije UN Women sprovela evaluaciju Nacionalnog akcionog plana za period od 2016. do 2018. godine (NAP) koji je deo Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Republike Srbije izrazilo je potrebu za izradom evaluacije NAP-a koja je sprovedena u skladu sa standardima organizacije UN Women, uz podršku grupe za upravljanje evaluacijom i referentne grupe za evaluaciju koje su podržavale tim.

Evaluacija je sprovedena sa ciljem da pruži sistematski uvid u proces realizacije, ostvarene rezultate Strategije, kao i donese preporuke za drugu fazu realizacije Strategije. Proces sprovođenja evaluacije obuhvatio je 4 faze: uvodnu fazu, prikupljanje i analizu podataka, validaciju i izveštavanje. U procesu su učestvovali predstavnici i predstavnice mehanizama rodne ravnopravnosti, resornih ministarstava, javnih ustanova, međunarodnih organizacija, ženskih, feminističkih i drugih organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, kao i eksperti i ekspertkinje, koji su pružili značajne informacije na kojima se zasniva procena predstavljena u ovom izveštaju.