KONTAKT

Da li znate kako možete da ostvarite pravo na pomoć u kući, gde da se prijavite ako želite da promenite zanimanje i dobijete obuku da u tome i uspete, kako da dobijete jednokratna materijalna sredstva, prijavite nasilje u školi ili porodici, ostvarite pravo na porodičnu penziju ili zdravstveno osiguranje?

Ovaj materijal je nastao sa ciljem da se stanovnicima ruralnih područja, posebno ženama koje žive u ruralnim područjima, predstave prava i vrste podrške koje mogu da ostvare kroz različite sisteme i po različitim osnovama. Publikacija obuhvata prava i usluge iz sledećih domena: socijalne zaštite, finansijske podrške porodici, zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, obrazovanja, zapošljavanja i upisa zajedničke imovine, a u njoj su identifikovani glavni akteri, uslovi, procedure i kontakti relevantni za ostvarivanje određenog prava/usluge.

Materijal je nastao je u okviru projekta „Otpornosti na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji“, koji je finansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u periodu 2023-2024. godine.