Olivera Vuković

Izvršna direktorka

Olivera Vuković

Izvršna direktorka

Email: olivera.vukovic@secons.net
CV

Marija Babović

Direktorka programa

Marija Babović

Direktorka programa

Email: marija.babovic@secons.net
CV

Danilo Vuković

Stručni konsultant

Danilo Vuković

Stručni konsultant

Email: danilovukovic@yahoo.com
CV

Tomislav Novović

Stručni konsultant

Tomislav Novović

Stručni konsultant

Email: tomislav.novovic@gmail.com
CV

Mina Petrovic

Stručna konsultantkinja

Mina Petrovic

Stručna konsultantkinja

Email: mipetrov@sbb.rs
CV

Jovana Obradović

Koordinatorka istraživanja

Jovana Obradović

Koordinatorka istraživanja

Email: jovana.obradovic@secons.net
CV

Jasna Pantović

Menadžerka kancelarije

Jasna Pantović

Menadžerka kancelarije

Email: office@secons.net
CV

Tijana Veljković

Saradnica na istraživanjima

Tijana Veljković

Saradnica na istraživanjima

Email: tijana.veljkovic@secons.net
CV

Vesna Bojicic Dzelilovic

Savetodavni odbor

Vesna Bojicic Dzelilovic

Savetodavni odbor

Email: V.Bojicic-Dzelilovic@lse.ac.uk
CV

Dalibor Petrovic

Savetodavni odbor

Dalibor Petrovic

Savetodavni odbor

Email: d.petrovic@sf.bg.ac.rs
CV

Natalija Bogdanov

Savetodavni odbor

Natalija Bogdanov

Savetodavni odbor

Email: natalija.bogdanov@agrif.bg.ac.rs
CV

Elena Bataglini

Savetodavni odbor

Elena Bataglini

Savetodavni odbor

Email: e.battaglini@fdv.cgil.it
CV

Svetlana Stanarevic

Savetodavni odbor

Svetlana Stanarevic

Savetodavni odbor

Email: svetlana_stanarevic@yahoo.com
CV