KONTAKT

Praćenje politika i realizacije projekata uvedeno je kao poslednji program u okviru rada SeConS-a. Ovo je nastalo kao odgovor na potrebe za ekspertskim sagledavanjem postignuća u oblastima u kojima SeConS tim suvereno vlada. Kombinacija znanja i veština o monitoringu i evaluaciji, kao i poznavanje teme čine osnovne kriterijume za formiranje našeg tima za evaluaciju. Kako je SeConS organizacija koja posebnu pažnju poklanja odabiru metodologije prilikom istraživanja neke pojave, tako i u ovoj vrsti programa insistira na što primerenijim i objektivnijim metodama prikupljanja podataka potrebnih za evaluacije. Poseban izazov čine evaluacije velikih programa i strategija.