KONTAKT

Pravna država je jedna od tema kojima smo počeli da se bavimo u poslednjih nekoliko godina. Pored toga što ograničava proizvoljno vršenje vlasti i garantuje zaštitu, individualna i kolektivna prava, pravna država je jedan od preduslova inkluzivnog ekonomskog razvoja. Zato je jedno od naših istraživanja bilo posvećeno tome da li građani Srbije nailaze na prepreke kada žele da ostvare svoja prava pred organima državne uprave ili pravosudnim organima. Podaci su pokazali da se građani vrlo često, u dve trećine slučajeva, ne obraćaju nikome kada su suočeni s preprekama u ostvarivanju svojih prava. Osnovni razlog je nepoverenje u nepristrasnost i efikasnost državnih institucija. Osim toga, analizirali smo i sistem besplatne pravne pomoći i pokazali koliko je on važan za ostvarivanje prava građana, posebno onih iz ranjivih grupa. Najveći broj građana koristi besplatnu pravnu pomoć jer ne može da plati advokata. Pored toga, raširena je i praksa samozastupanja.SeConS se aktivno bavi analizom procesa donošenja zakona i javnih politika u Republici Srbiji. Kao deo koalicije Otvoreni parlament, istraživali smo rad Narodne skupštine Republike Srbije i otkrili važne mehanizime zakonodavnog procesa u Srbiji. Izvršna vlast ima odlučujuću ulogu u kreiranju zakona. Ali, ona vrlo često angažuje spoljašnje saradnike (stručnjake, predstavnike nevladinog sektora i sl.) da učestvuju u pripremi predloga zakona, iako nije uvek jasno koga i čije interese oni predstavljaju. Druga važna karika u zakonodavnom procesu je Narodna skupština. Podaci, međutim, pokazuju da poslanici posvećuju samo pola radnog dana za rad na jednom zakonskom predlogu, jer je skupština opterećena velikim prijemom zakonskih predloga, pogotovo onih koji se stavljaju u hitnu proceduru. Pored „tanke“ zakonodavne uloge Narodne skupštine otkirili smo isto tako „tanku“ i površnu ulogu javnosti: javne rasprave su nedovoljno efikasno sredstvo da se javnost i građansko društvo uključe u zakonodavni proces jer se organizuju retko, u kratkim rokovima, bez obaveze da se ideje iznete u javnim raspravama ugrade u zakonski tekst.