KONTAKT

Za razliku od pristupa razvoju koji su dominirali u eri industrijalizma, gde su centralna država i politike na nacionalnom nivou imale primarni značaj u planiranju, podsticanju i usmeravanju razvoja, noviji pristupi razvoju poseban značaj pridaju lokalnom razvoju i ulozi lokalnih zajednica. Na liniji ovih pristupa, koji u Srbiji poseban značaj dobijaju sa procesima post-socijalističke transformacije i decentralizacije državne uprave, SeConS posebnu pažnju poklanja lokalnom razvoju. Svoje projekte usmerene na istraživanje, praćenje, analizu lokalnog razvoja, predlaganje politika za lokalni razvoj ili podizanje kapaciteta lokalnih aktera za razvoj SeConS temelji na pristupu koji poseban značaj pridaje lokalnim, endogenim resursima i potencijalima. SeConS je sprovodio istraživanja koja su imala za cilj da osvetle pojedine aspekte lokalnog razvoja ili da ispitaju regionalne nejednakosti. Ruralni razvoj i razvoj urbanih sredina su posebne oblasti SeConS-ovih istraživanja i analiza. Posebne napore stručnjaci SeConS-a su uložili u proučavanje i unapređivanje politika socijalnog uključivanja, rodne ravnopravnosti, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne zaštite u lokalnim zajednicama. Tokom prve decenije rada u oblasti lokalnog razvoja SeConS timovi su sprovodili istraživanja o lokalnom razvoju u 35 opština i gradova, obučili za različite oblasti razvojnih javnih politika više od 200 predstavnika/ca lokalnih vlasti i javnih institucija. Sačinili su priručnike za razvoj politika socijalnog uključivanja i politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Dali su doprinos razvoju 30 lokalnih sektorskih strategija od značaja za lokalni razvoj. U partnerstvu sa UNICEF-om i Republičkim zavodom za statistiku doprineli su unapređenju DevInfo baze podataka za lokalni nivo koji omogućavaju praćenje različitih aspekata lokalnog razvoja.