KONTAKT

SeConS posebnu pažnju posvećuje radu sa mladim talentovanim istraživačima/cama. SeConS nastoji da programom fakultativne stručne prakse, usavršavanja i volontiranja kroz koninuirani i sistemski rad sa mladim studentima master i doktorskih studija doprinese sticanju njihovih novih praktičnih znanja i iskustava. To takođe doprinosi boljem položaju mladih na tržištu rada i povećava njihove šanse za sticanje prvog zaposlenja, a program omogućava i zapošljavanje unutar organizacije odabirom onih koji će se lakše i efikasnije uklopiti u radnu sredinu, razviti svoje komunikacijske i organizacijske sposobnosti i naučiti kako da na zanimljiv i inovativan način istražuju društvene pojave i steknu osnovna znanja o projektnom ciklusu.

 • savladavanje različitih metoda dokumentovanja i istraživanja uz praćenje i mentorsku podršku;
 • lično usavršavanje, odnosno sticanje novih znanja i veština, kao dopuna akademskom obrazovanju, razumevanje procesa timskog rada;
 • dodatno usavršavanje kroz razne edukativne programe u oblasti istraživanja, praktična znanja i veštine komunikacije, funkcionisanja kancelarije, poslovne korespondencije, organizacije događaja i sl.;
 • širenje mreže kontakata koji mogu biti značajni za profesionalni napredak;
 • aktivno učešće u promovisanju društvenih vrednosti i dobre prakse i pružanje ličnog doprinosa u promovisanju inkluzivnog razvoja Srbije.
 • pružanje pomoći koordinatorima projekata u sprovođenju projektnih aktivnosti (desk analiza, prikupljanje podataka, prevodilačke aktivnosti itd.);
 • rad na bazama podataka, internim i eksternim, razvoj instrumenata, izrada transkripata;
 • učešće u promotivnim kampanjama SeConS-a (pomoćpri organizaciji događaja, konferencije, rad na društvenim mrežama itd.);
 • prikupljanje informacija za potrebe kreiranja novih projekata (prisustvo na konferencijama i drugim javnim događajima, istraživanje određenih društvenih pojava i oblasti od značaja za proces inkluzivnog razvoja Srbije);
 • prisustvo i aktivno učešće u SeConS-ovim edukativnim radionicama za sticanje novih veština i znanja;
 • iniciranje sopstvenih projektnih ideja ili aktivnosti i sprovođenje istih uz nadzor mentora iz SeConS-a.
 • Našem timu i programu može se pridružiti svako ko je saglasan/a sa ciljevima i misijom naše organizacije i zainteresovan/a je za učešće u različitim vrstama društvenih istraživanja u okviru organizacije civilnog društva.
 • Prilikom prijavljivanja za učešće u programu neophodno je poslati biografiju i motivaciono pismo na office@secons.net sa naglaskom “Prijava za program FSP“.
 • Navedena dokumentacija je neophodna radi što boljeg uvida u stečene veštine, znanja i interesovanja potencijalnih učesnika u programu. Nakon toga će biti organizovan razgovor.
 • Poziv za prijavljivanje za učešće u programu fakultativne stručne prakse, usavršavanja i volontiranja otvoren je tokom cele godine.