KONTAKT

Pristup ljudske bezbednosti relativno je nov i specifičan je po tome što je primarno usmeren na individualni nivo, odnosno na lični osećaj bezbednosti pojedinaca, koji može biti uslovljen različitim činiocima. Za razliku od tradicionalnih pristupa, koji su bezbednost ljudi posmatrali kao bezbednost u odnosu na spoljno okruženje, redefinisan koncept ljudske bezbednosti ima za cilj da nesigurnost i ranjivost pojedinaca postavi u prvi plan i omogući nam da razumemo neke od glavnih procesa koji na prvi pogled nisu jasno vidljivi, a koji ugrožavaju živote ljudi iz dana u dan. Tri „stuba“ na kojima koncept ljudske bezbednosti počiva jesu sloboda od straha, sloboda od deprivacije i sloboda da se živi dostojanstveno. Smatra se da je sigurnost ljudi obezbeđena ukoliko su sve tri vrste slobode dostignute – ako ljudski životi nisu ni na koji način ugroženi, ukoliko su obezbeđeni pristojni uslovi za život i ukoliko se pojedinci osećaju bezbedno i uvažavano u svom užem, ali i širem okruženju. Koncept ljudske bezbednosti ne predstavlja samo teorijski konstrukt, već ima široku primenu i na praktičnom planu. Kako bi se došlo do saznanja o stanju ljudske bezbednosti na određenom nivou analize (lokalnom, nacionalnom, regionalnom), sprovode se brojna istraživanja koja često kombinuju različite metodološke postupke, u cilju dolaženja do što obuhvatnije predstave o stvarnom stanju ljudske bezbednosti. S obzirom na to da su u Srbiji izvori nesigurnosti pojedinaca i pretnje ljudskoj bezbednosti višestruki, istraživači SeConS-a usmereni su upravo na analizu različitih aspekata ljudske bezbednosti, u različitim kontekstima u kojima ih je moguće posmatrati. Tokom dosadašnjeg rada, istraživači SeConS-a sproveli su istraživanje ljudske bezbednosti posmatrano kroz prizmu nasilja na radnom mestu, nasilja među decom i mladima, rodno zasnovanog nasilja, etničkih sukoba, strukturnog nasilja u vidu siromaštva, beskućništva, ugrožene ljudske bezbednosti u kontekstu prisilnih migracija, izbeglištva. SeConS je član Mreže građana za mir i ljudsku bezbednost Zapadnog Balkana i Turske.