KONTAKT

Uključenost na tržište rada za pojedince i grupe predstavlja jedan od najvažnijih kanala socijalnog uključivanja i preduslov za ostvarivanje zadovoljavajućeg životnog standarda. Za decu i mlade, razvoj potencijala je tesno povezan sa njihovim mogućnostima kasnijeg uključivanja na tržište rada, za stanovništvo radnog uzrasta to je pitanje ekonomske i socijalne uključenosti i sposobnosti da se ostvare prihodi koji mogu omogućiti kvalitetan život, za starije to je pitanje akumuliranih iskustava na osnovu kojih se može ostvariti zadovoljavajuća penzija u starosti. Za državu, odnosno društvo, to je pitanje kvalitetnog korišćenja ljudskih resursa i kreativnih doprinosa stanovništva kojim se generiše ekonomski i društveni razvoj. Sagledavajući zapošljavanje i zaposlenost iz ove šire perspektive socijalnog uključivanja i inkluzivnog i održivog razvoja, SeConS je sprovodio različite aktivnosti u ovoj oblasti: istraživanja karakteristika zaposlenosti i položaja različitih grupa, preduzetništva i preduzetničkih potencijala, mogućnosti zapošljavanja i karakteristike položaja na tržištu rada ranjivih grupa, poput raseljenih lica, izbeglica, Roma, žena, mladih, seoskog stanovništva, osoba sa invaliditetom. SeConS je sprovodio istraživanja o usklađenosti sistema obrazovanja i zapošljavanja. SeConS je svojim istraživanjima dao doprinos i praktičnim projektima procene ekonomskih potencijala u cilju dodele sredstava podrške za preduzetništvo i zapošljavanje Roma i Romkinja u saradnji sa OEBS-om. Na osnovu polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji preispitane su i unapređene mere podsticanja ženskog preduzetništva.