KONTAKT

Rodna perspektiva razvoja i rodna neravnopravnost, kao jedan od ključnih oblika socijalne nejednakosti, predstavljaju prioritetnu oblast u radu SeConS-a. Naša istraživanja pokazuju da je pun razvoj društva moguć samo ako su iskorišćeni potencijali svih ljudi, i muškaraca i žena. S druge strane, socijalni razvoj je mnogo više od ekonomskog rasta i uključuje distribuciju dobiti i bogatstva i jednaku dobrobit svih ljudi, muškaraca i žena, dečaka i devojčica. SeConS je sproveo brojna istraživanja u oblasti rodne ravnopravnosti. Istraživanja su ponekad fokusirana na određene aspekte rodne ravnopravnosti, kao što je ekonomski, zatim na rodno zasnovano nasilje, ekonomiju nege u domaćinstvu, kao i norme i vrednosti. Istraživanja ponekad bacaju novo svetlo na specifične pozicije pojedinih grupa u populaciji, poput preduzetnika, mladih, ruralnog stanovništva i nekih ugroženih grupa, kao što su npr. žene na selu kao pomažući članovi domaćinstva, žene iz izbegličkih i raseljenih populacija, Romkinje, žrtve nasilja i žene koje žive sa korisnicima droga. Naš rad u oblasti rodne ravnopravnosti obuhvata analizu i evaluaciju politika rodne ravnopravnosti, kao i jačanje kapaciteta različitih aktera za izradu kompetentnih i efektivnih rodno zasnovanih politika na svim nivoima upravljanja. U nastavku su naši projekti koji se bave rodnom ravnopravnošću kroz istraživanja, analize politika, izgradnju kapaciteta, monitoring i evaluaciju politika rodne ravnopravnosti.