KONTAKT

Ova publikacija ima za cilj da obezbedi polaznu osnovu za projekat podrške unapređivanju kapaciteta savetodavnih stručnih poljoprivrednih službi u Srbiji. Projekat je nastao u okviru saradnje Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu, koje su potpisale Memorandum o razumevanju sa Republikom Srbijom u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti usmerenih na jačanje poljoprivredno-prehrambenog sektora Srbije.

Izveštaj o početnom stanju nudi šire uvide u stanje rodne ravnopravnosti u sektoru poljoprivrede, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su neposredni korisnici ovih usluga, kao i u normativni okvir i politike kojima se definišu uslovi u kojima se žene i muškarci angažuju u poljoprivredi. Na kraju su izložene i preporuke za unapređenje usluga PSSS (Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Srbije) na osnovu potreba i zapažanja aktuelnih ili potencijalnih korisnika.