KONTAKT

Vrednosti i principi

SeConS se zalaže za toleranciju, multikulturalizam, odsustvo diskriminacije, poštovanje različitosti, rodnu jednakost, ljudska i manjinska prava.

Organizacija SeConS i svi članovi tima zagovaraju principe profesionalizma, radne etike, nepristrasnosti, transparentnosti, nezavisnosti, solidarnosti i socijalne pravde.

Tim SeConS-a je vođen ovim principima u radu i međuljudskim odnosima.

Ciljevi SeConS-a

Balansiran i održiv socio-ekonomski razvoj.

Razvijena regionalna saradnja na polju društvenog uključivanja.

Modernizacija usluga društvenog uključivanja u skladu sa razvijenim evropskim praksama.

Socijalna inkluzija marginalnih i ranjivih društvenih grupa.

Društvena jednakost i iskorenjivanje diskriminacije.

Razvijena znanja i veštine pojedinaca i grupa u institucijama i organizacijama u vezi sa društveno-ekonomskim razvojem i društvenim uključivanjem.

SeConS radi

Kreiranje metodologija i sprovođenje primenjenih istraživanja: empirijskih, analiza politika, zakona, mera sa preporukama.

Strateško planiranje na svim nivoima, monitoring, evaluacija i procena efekata programa, politika i projekata.

Sprovođenje obuka i mentorstvo, osnaživanje i zagovaranje interesa marginalizovanih grupa.

Zagovaranje društvenih promena kroz primenu znanja i umrežavanje.

Rezultati

Realizovano 180 projekata u oblasti socijalno-ekonomskog razvoja, smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije ranjivih grupa, rodne ravnopravnosti, ljudske bezbednosti, lokalnog razvoja, zapošljavanja i migracija.

Sprovedeno više od 140 istraživanja.

Objavljeno više od 80 stručnih publikacija i sažetaka politika, uz ukazivanje na neophodna poboljšanja politike.

Sprovedeno više od 25 evaluacija programa koje finansiraju donatori, kao i relevantnih nacionalnih strategija.

Rezultati rada takođe uključuju doprinos izradi 10 sveobuhvatnih nacionalnih i lokalnih razvojnih strategija,

3 evaluacije nacionalnih strategija, kao i analizu politika i procesa, kao i socio-ekonomske izazove, metodologije, preporuke i mere koje se odnose na inkluzivni razvoj i sprovođenje politike socijalne inkluzije na svim nivoima vlasti.

Saradnja sa više od 200 istraživača

Stručna praksa za 20 mladih istraživača