KONTAKT

Istraživačka studija „Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji“ bavi se fenomenom rada u domaćinstvu, istražuje uslove rada, društvene izazove i iskustva žena koje pružaju usluge čišćenja i nege u domaćinstvima u Srbiji i u inostranstvu.

Rad u domaćinstvu, koji je u velikoj meri istražen u svetu, pre svega od strane Međunarodne organizacije rada, u Srbiji nije dobio dovoljno pažnje. Postoji ograničen broj studija koje se bave položajem, pravima i izazovima radnika u ovom sektoru, posebno na poslovima čišćenja i nege.

Sveobuhvatni cilj ove studije je da se predstave i razumeju stanovišta radnica, kao i agencija i digitalnih platformi koje aktivno pružaju te usluge.

Istraživanje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe organizacije ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i u saradnji sa njom, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu.