KONTAKT

Pandemija korona virusa imala je velikog uticaja na različite aspekte života ljudi širom sveta, a mladi predstavljaju kategoriju koja je bila naročito pogođena merama koje su uvođene u cilju prevencije širenja virusa i na koju će se dugotrajne posledice pandemije tek odraziti. Stoga je za potrebe Ministarstva omladine i sporta, u okviru projekta „Implementacija Informacionog sistema za prevenciju vršnjačkog nasilja- 2. Faza“ SeConS – grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Centrom za podršku ženama sprovela istraživanje o uticaju pandemije na mlade u Srbiji, koje je predstavljeno u ovoj publikaciji.

Publikacija pruža uvid u efekte i promene na brojne aspekte položaja i životnih uslova mladih pod uticajem pandemije, a pre svega na obrazovanje i obuku, zaposlenost i uslove rada, blagostanje i mentalno zdravlje, ljudska prava, kao i izloženost diskriminaciji i nasilju. Osim toga, u njoj se mogu naći i preporuke koje bi trebalo da omoguće mladima bolju i bezbolniju adaptaciju na novonastale društvene, ekonomske i političke promene, u cilju očuvanja kvaliteta života.