KONTAKT

Mreža protiv siromaštva Srbija osnovana je na inicijativu SeConS-a u okviru projekta Umrežavanjem protiv siromaštva uz podršku Evropske komisije. Mrežu je osnovalo deset organizacija (SeConS, Autonomni ženski centar, Građanske inicijative, Grupa 484, Amity, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, Edukacioni centar iz Leskovca, Sunce i Romski informativni centar iz Kragujevca) koje su prepoznale potrebu da se angažuju i udruže u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Srbiji. Mreža je otvorena za sve koji su spremni da aktivno doprinesu ostvarivanju vizije, misije i ciljeva Mreže. U junu 2011. godine Mreža protiv siromaštva – Srbija primljena je u punopravno članstvo EAPN na Generalnoj skupštini u Lisabonu i proširena je učlanjenjem 12 novih članica. Osnivanje Mreže podržao je i SIPRU.

Vizija Mreže je Srbija kao inkluzivno, podsticajno i solidarno društvo u kojem svi imaju slobodu i mogućnosti da iskažu i razvijaju svoje potencijale i ostvare pravo na kvalitetan i dostojanstven život. U skladu sa tim Mreža radi na svim poljima na kojima se može poboljšati kvalitet života osoba i grupa na udaru siromaštva i unaprediti procesi socijalnog uključivanja u Srbiji.

U okviru Mreže protiv siromaštva – Srbija ostvaruje se veliki broj aktivnosti: radionice, obuke, razmene iskustava, učenje od evropskih partnera, studijske posete, zajedničko nastupanje u aktivnostima lobiranja i zagovaranje u oblasti javnih politika od značaja za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje ranjivih grupa. Posebna pažnja poklanja se aktivnostima koje treba da obezbede održivost Mreže.

https://www.facebook.com/ProtivSiromastva/

Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN)

osnovana je 1990. godine i danas obuhvata 27 nacionalnih mreža protiv siromaštva i 23 evropske asocijacije aktivne u državama članicama EU i Norveškoj. EAPN radi na stvaranju socijalne Evrope bez siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj će svi imati pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

www.eapn.org

Vrednosti Mreže protiv siromaštva – Srbija

Ko treba da radi na smanjenju siromaštva i socijalne isključenosi?

Donosioci političkih odluka

Institucije

Profitni sektor

Civilno društvo

Civilno društvo

 

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost je zajednička inicijativa partnerskih organizacija iz Bosne i Hercegovine (hCa i ORC), Bugarske (IRIS), Kosova (CDRP), Crne Gore (ZID), Srbije (SeConS) i Turske (hCa u Turskoj), čije je osnivanje podržala Evropska komisija. U okviru Mreže, svaka članica pristupa problemu bezbednosti iz drugačije perspektive, fokusirajući se na određeni aspekt (lokalni, građanski, regionalni) i oblast delovanja (zagovoranje, šira društvena mobilizacija, istraživanja). Zajednički imenitelj im je, međutim, težnja ka bezbednosno orijentisanoj političkoj kulturi i strukturama u svojim sredinama.

Transnacionalna priroda pretnji po ljudsku bezbednost u svakodnevnom životu prepoznaje se kroz organizovani kriminal, siromaštvo, društveno isključivanje, ekstremizam, „sivu“ ekonomiju. Zato se javlja potreba za jačanje regionalnih i međunarodnih veza svih aktera, koji teže vrednostima mira, pomirenja i ljudske bezbednosti, uključujuči pre svega istraživačke i zagovarake zajednice i donosioce odluka.

Umrežavanje ima za cilj jačanje održive transnacionalne građanske mreže kao aktera za očuvanje mira, međusobnog pomirenja i ljudske sigurnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou u cilju podsticanja i unapređenja društveno-političkih i pravnih transformacija u procesu evropskih integracija Balkana i Turske. Specifični ciljevi Mreže su:

  • Izgradnja socijalnog kapitala
  • Izrada preporuka za političke reforme
  • Umrežavanje lokalnog, regionalnog i EU nivoa

U okviru Mreže sprovodi se niz aktivnosti, kao što su izgradnja kapaciteta, umrežavanje, istraživanje, zagovaranje, izrada godišnjih i tematskih izveštaja, organizacija regionalnih i međunarodnih konferencija i letnjih škola za istraživače u oblasti ljudske bezbednosti. Više informacija o Mreži na http://cn4hs.org/

U periodu od decembra 2012. do decembra 2016. godine SeConS u saradnji sa partnersim organizacijama realizuje projekat Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost koji u prvoj fazi u fokusu ima bezbednost mladih i ljudi u radnom okruženju, dok druga faza podrazumeva istraživanja na nacionalnom i regionalnom nivou i sprovođenje on-line kursa o ljudskoj bezbednosti.

Otvoreni parlament je zajednička inicijativa organicacija civilnog društva koju čine CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda, Nacionalna koalicija za decentarlizaciju sa sedištem u Nišu, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda, Zaječarske inicijative iz Zaječara i SeConS grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda. SeConS se uključio u inicijativu kao istraživačka organizacija koja može da obezbedi valjane i utemeljene argumente za zagovaranje promena rada parlamenta.

Otvoreni parlament omogućava povećanje vidljivosti i odgovornosti rada Narodne skupštine kao i otvorenu komunikaciju između te institucije i građana, kako bi se građani detaljnije upoznali sa radom republičkog parlamenta i promenili dominantni stav da je Skupština mesto sukobljavanja isključivo stranačkih interesa, umesto institucija koja radi u interesu građana. Koalicija svoj rad bazira na vrednostima koje su sadržane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Komunikacija između građana i njihovih predstavnika odvija se putem internet portala www.otvoreniparlament.rs, gde se redovno objavljuju transkripti skupštinskih sednica, različite analize zakona i amandmana, preporuke za unapređenje javnosti rada parlamenta, informacije o imovini poslanika i putem kojeg je moguće direktno postaviti pitanja narodnim poslanicima.

Od 2011. godine, kada je Otvoreni parlament počeo sa radom, upisane su dve generacije polaznika Otvoreni parlament škole, tokom koje su odabrani studenti Fakulteta političkih nauka ovladali znanjima o teoriji i praksi parlamentarizma, ulogama organizacija civilnog društva i stekli veštine za vođenje kampanja javnog zastupanja.