KONTAKT

Ova publikacija prikazuje podatke neophodne za utvrđivanje ekonomskog i socijalnog značaja socijalnih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća sagledan je prvi put prema konceptualnom okviru nacionalnih računa kao opšte prihvaćenog međunarodnog standarda u evaluaciji ekonomskih aktivnosti na nacionalnom nivou.

U 2012. godini u Republici Srbiji poslovalo je 1196 socijalnih preduzeća. Ona su u istoj godini ostvarila bruto dodatu vrednost u iznosu od 6819,2 miliona dinara, to jest 0,2% BDP-a Republike Srbije. U njima je bilo zaposleno 10326 lica, što je činilo 0,6% od ukupnog broja zaposlenih u zemlji. Više od polovine (58,6%) bilo je zaposleno u zadrugama. Pored lica koja su plaćena za svoj rad, sektor socijalnih preduzeća angažovao je 23836 volontera. Najveći broj volontera (91,1%) bio je angažovan u udruženjima građana.

Socijalna funkcija socijalnih preduzeća bila je prilično slaba, što je u skladu sa njihovim ekonomskim kapacitetom. Sektor kombinuje zapošljavanje ranjivih kategorija stanovništva i izdvajanje dela prihoda u socijalne svrhe. Preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su dobijala znatne subvencije od države, bila su i najveći generator zaposlenosti. Zadruge, kao najbrojniji tip socijalnih preduzeća, pokazuju dosta slabu socijalnu funkciju. One ne generišu znatniju zaposlenost, niti primetan broj njih usmerava više od polovine prihoda ka rešavanju problema lokalne zajednice ili ranjivih kategorija stanovništva.