KONTAKT

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu je u periodu april-jun 2020. godine sprovela analizu zaposlenosti i uslova rada žena i muškaraca koji su u mesecu pre proglašenja pandemije bili zaposleni, na osnovu podataka istraživanja o uticaju pandemije na zaposlenost u Srbiji. Analiza je sprovedena u partnerstvu sa UN Women i deo je projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti koji UN Women sprovodi uz finansijsku podršku Evropske komisije (EK).

Cilj analize je da se ustanovi da li su i na koji način pandemija i mere Vlade uticale različito na: gubitak posla žena i muškaraca, rodno specifične obrasce rizika od izloženosti zarazi prilikom obavljanja posla, kao i uslove rada žena i muškaraca tokom vanrednog stanja. Međutim, cilj ovog istraživanja nije da samo opiše stanje kakvo je bilo u aprilu na vrhuncu pandemije, već da tu sliku o stanju upotrebi kao činjeničnu osnovu za predlog mera kojima se kratkoročno i na srednji rok mogu eliminisati rodne nejednakosti.