Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Komparativna analiza uloga civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu - SeConS
KONTAKT

Studija „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu” nastala je u okviru projekta „Unapređenje pružanja usluga socijalne zaštite u Jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva” koji je podržala Evropska unija. Cilj studije bii je da ukaže na teme i probleme koji bi trebalo da budu predmet javnih debata, kao i da formuliše preporuke i primere dobre prakse koji će biti predstavljeni ključnim akterima u zemljama koje su obuhvaćene analizom.

Studija je nastala na osnovu dostupnih podataka i studija, kao i serije polustrukturisanih intervjua koji su sprovedeni sa odabranim predstavnicima NVO i državnih organa. Sastoji se od pet poglavlja koja analiziraju sisteme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji (Analiza pravnog i institucionalnog okvira, Udruženja građana u socijalnoj zaštiti, Preporuke za zagovaranje). Posebno poglavlje posvećeno je analizi primera dobre prakse, od kojih su kao najvažnije prepoznate: lokalne fondacije, registri pružalaca usluga, mreže pružalaca usluga, resursni centri i međusektorske inicijative. Izdvojene su i preporuke za svaku državu posebno kao i regionalne preporuke koje daju osnov za zajedničke aktivnosti NVO iz zemalja regiona.