KONTAKT

Uloga javnih institucija, između ostalog, je da obezbede sigurno i stabilno društveno okruženje, ili da direktno zaštite pojedince i grupe od određenih nesigurnosti. Insitucije bi trebalo da delotvorno uređuju oblasti društvenog života, kako bi ljudima obezbedile uživanje osnovnih ljudskih prava. Ovaj izveštaj nastoji da odgovori na pitanje da li su javne institucije u regionu u stanju da efikasno obavljaju svoju ulogu i da obezbeđuju ljudsku bezbednost i blagostanje ljudi? Da li ljudi u regionu imaju poverenje u institucije i njihovu sposobnost da efikasno obavljaju svoju ulogu?

Ovaj izveštaj pripremila je Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost na Balkanu i u Turskoj, koju je podržala Evropska komisija. U prvom delu izveštaja dat je prikaz poverenja u institucije na nivou regiona zasnovan na sekundarnim podacima iz različitih dostupnih istraživanja u regionu. Drugi deo izveštaja sadrži studije slučaja, koje su karakteristične za određene zemlje: Tursku, Bugarsku, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosovo.