Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu - SeConS
KONTAKT

Izveštaj je rezultat empirijskog istraživanja Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju – podrška mladima sa invaliditetom, koje je sprovedeno na području Grada Beograda. Cilj izveštaja je da doprinese unapređenju procesa zapošljavanja mladih sa invaliditetom kroz uspostavljanje održivog mehanizma informisanja, aktivacije, neformalne edukacije i radne integracije u saradnji sa relevantnim akterima iz svih sektora.

Istraživanje je pokazalo da su mladi sa invaliditetom u Beogradu nešto bolje obrazovani nego ukupna populacija mladih sa invaliditetom u Srbiji koja je aktivna na tržištu rada, dok se za poslodavce može reći da su od momenta donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom naučili više o mogućnostimama radnog angažovanja osoba sa invaliditetom i postali tolerantniji u tom pogledu.

Uprkos tome, nalazi istraživanja pokazuju da mladi sa invaliditetom u Beogradu najčešće rade na poslovima koji su ispod njihovih kvalifikacija, neretko im poslodavci daju smanjen obim posla i manje zahtevne zadatke, a većina njih radi na privremenim poslovima, kratkoročno, uglavnom u okviru javnih radova ili nekih projektnih aktivnosti.