KONTAKT

Studiju „Mapiranje mogućnosti za zapošljavanje interno raseljenih lica“ sačinila je nevladina istraživačka organizacija SeConS, podržana od strane Programa za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP). Istraživanje na kojem je studija zasnovana usmereno je na ispitivanje aktuelnih uslova i mogućnosti zapošljavanja interno raseljenih lica u tri grada: Kragujevcu, Kraljevu i Vranju.

Na osnovu dobijenih rezultata formulisane su preporuke za tri najvažnija područja:

1) unapređenje potencijala zapošljavanja interno raseljenih lica;

2) podsticanje poslodavaca da u svom domenu obezbede povoljnije uslove za zapošljavanje raseljenih lica; i

3) jačanje funkcionalnosti i efikasnosti lokalnih sistema podrške.