KONTAKT

Studija prikazuje rezultate prvog mapiranja socijalnih preduzeća u Srbiji obavljenog 2007. Mapiranjem je identifikovano 1.160 entiteta sa karakteristikama socijalnih preduzeća. Ona zapošljavaju oko 0.5% zaposlenih u Srbiji.

Socijalna preduzeća su privatne, autonomne, preduzetničke organizacije koje ne teže uvećanju profita za svoje vlasnike, već profit investiraju u socijalne ciljeve: podršku ugroženim kategorijama društva, lokalni razvoj, ili zaštitu životne sredine. Nalazimo ih u raznim oblastima poslovanja, a posebno su značajna socijalna preduzeća koja pružaju obuku na radu i radnu integraciju teže zapošljivih kategorija. Ako se izuzmu preduzeća za zapošljavanje lica sa invaliditetom, uslovi za zapošljavanje ugroženih kategorija stanovništva u socijalnim preduzećima nisu posebno povoljni.

Dominantan oblik socijalnih preduzeća su poljoprivredne zadruge, zbog čega najviše socijalnih preduzeća ima u Vojvodini. Najveći broj osnovan je posle 2000. Gotovo jedna polovina udruženja građana koja pružaju podršku ugroženim kategorijama stanovništva osnovana je za vreme socijalizma, dok su udruženja građana orijentisana na zaštitu životne sredine i lokalni razvoj relativno nov fenomen.

Identifikovana su dva najznačajnija problema zajednička velikom broju organizacija sa odlikama socijalnih preduzeća: nedostatak novca i nepovoljan pravni okvir. Postoji i izvestan broj drugačijih problema, ali se oni razlikuju u zavisnosti od tipa organizacije. Na kraju izveštaja date su odgovarajuće preporuke za dalje intervencije u ovom sektoru u Srbiji.