KONTAKT

Nakon deset godina od sprovođenja Polazne studije o preduzetništvu žena u Srbiji, SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovela je novo istraživanje kako bi se sagledao aktuelni položaj preduzetnica u Srbiji, uočile promene i dostignuća i procenio uticaj politika, strategija, inicijativa i pojedinih programa, koje sprovodi Vlada Republike Srbije, na žensko preduzetništvo. Istraživanje je deo projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, koji se sprovodi uz podršku Agencije za osnaživanje i ravnopravnost žena u Srbiji (UN Women) sa ciljem analize ženskog preduzetništva, situacione analize, kao i rodne analize politika i mera u ovoj oblasti.

Na osnovu rezultata istraživanja, SeConS je formulisao preporuke za Ministarstvo privrede Republike Srbije, koje su posebno usmerene na unapređenje položaja preduzetnica u Srbiji, kroz razvijanje i donošenje odgovarajućih politika i programa. SeConS je naročito vodio računa o tome da nalazi ove studije budu, u meri u kojoj je to moguće, uporedivi sa nalazima Polazne studije, sprovedene 2012. godine, takođe uz podršku UN Women.

Studiju „Preduzetništvo žena u Srbiji – deset godina kasnije“ prate četiri tematska izveštaja („Programi podrške ženama preduzetnicama u Srbiji“, „Profil preduzetnica u Srbiji“, „Klimatske promene i žensko preduzetništvo“ i „Covid-19 i žensko preduzetništvo“).