KONTAKT

Učešće žena u biznisu nije samo pitanje rodne ravnopravnosti, već i ključni preduslov održivog privrednog rasta i društvenog napretka. Uključivanjem žena u biznis otvaraju se nova radna mesta, a time smanjuje nezaposlenost i obezbeđuje veći privredni rast – što je posebno značajno za zemlje u tranziciji, u koje spada i Srbija.

Osnovni cilj ove studije bio je da obezbedi temeljna znanja o položaju žena u biznis sektoru u Srbiji, kroz identifikovanje obima i karakteristika poslovnih aktivnosti koje predvode žene, kao i socijalnog profila žena angažovanih u biznisu. Studija se nadovezuje na „Polaznu studiju o preduzetništvu žena”, opisujući stanje u preduzetništvu žena 4 godine nakon prvog istraživanja, ali i proširuje analizu jer su pored preduzetnica istraživanjem obuhvaćene i menadžerke.

Osnovni zaključci studije su:

• Institucionalni okvir za preduzetništvo u Srbiji se značajno razvio poslednjih godina.

• Socio-ekonomski uslovi za preduzetništvo žena su nepovoljni, kao i njihove percepcije poslovne klime.

• Jaz između žena i muškaraca u biznis sektoru manifestuje se višestruko.

• Postoje značajne razlike između preduzetnica i menadžerki.

• Preduzetnički počeci obeleženi su jakom motivacijom nužde i skromnim raspolaganjem resursa.

• Menadžerski uspon žena odlikuje niz prepreka koje većinom predstavljaju primere rodne diskriminacije.

• Slika o preduzetništvu žena je slika mikro-preduzetništva, dok poslovni poduhvati menadžerki ukazuju na krupnija preduzeća.

• Izražen je konflikt između poslovnih i porodičnih obaveza, ali poslovne žene to ne frustira.