KONTAKT

Izbijanje pandemije i uvođenje vanrednog stanja doveli su do premeštanja rada velikog brojazaposlenih u domove, a zatvaranje ustanova za brigu o deci i škola postavilo je izazove za usklađivanje posla i brige o porodici, ne samo kod onih koji su prešli na rad od kuće, već i osoba koje su morale da nastave da odlaze na posao, poput zdravstvenog sektora, supermarketa, gde većinu zaposlenih čine žene.

Istraživanje je sprovedeno u cilju da se ispita da li su izmenjeni uslovi rada otvorili put promenama koje bi išle u pravcu ravnopravnije podele odgovornosti. Pored toga, cilj je bio i da se ispitaju stavovi o podeli odgovornosti, te mišljenje zaposlenih o tome da li bi u buduće poslodavci pojedinim praksama mogli podstaći preraspodelu odgovornosti koja bi bila više u skladu sa principima rodne ravnopravnosti.

Istraživanje “Usklađivanje poslovnih obaveza i brige o domaćinstvu i porodici” deo je inicijative “Podelimo brigu” (“Let’s share the care”), koju sprovodi SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji realizuje Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.