KONTAKT

Kako bi se stekao bolji uvid u postojanje i funkcionalnost međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, i u saradnji sa istraživačkom organizacijom SeConS grupa za razvojnu inicijavu, sprovela je istraživanje čiji je cilj da se mapiraju protokoli koji postoje na nivou lokalnih samouprava u Srbiji, a koji se odnose na međusektorsku saradnju na polju zašte dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Ovaj izveštaj, koji su sastavili istraživači SeConS grupe za razvojnu inicijavu, usmeren je na analizu lokalnih protokola kojima je definisan okvir međusektorske saradnje instucija i organizacija na polju prevencije i zaštite od nasilja.