KONTAKT

Digitalne tehnologije predstavljaju ne samo neizostavni deo radnog okruženja, nego i izuzetno važno sredstvo socijalnog uključivanja, s obzirom na to da omogućavaju prevazilaženje uobičajenih prepreka u komunikaciji, interakciji i pristupu informacijama osoba sa invaliditetom/hendikepom. SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom (FMI), Udruženjem studenata sa hendikepom i Udruženjem za mlade Srbije sprovela je istraživanje o digitalnoj pismenosti mladih osoba sa invaliditetom. Rezultati prikazani u izveštaju potiču iz anketnog istraživanja, sprovedenog na uzorku od 300 mladih osoba sa invaliditetom/hendikepom iz cele Srbije, kako iz gradskih, tako i iz seoskih sredina. Ovo je prvo istraživanje digitalne pismenosti mladih sa invaliditetom/hendikepom u Srbiji.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom (FMI), Udruženjem studenata sa hendikepom i Udruženjem za mlade Srbije sprovela je istraživanje o digitalnoj pismenosti mladih osoba sa invaliditetom.