KONTAKT

Primarni cilj istraživanja na kome se bazira ovaj izveštaj bio je da se utvrde struktura i obim ukupnih prihoda, efekata javnih investicija i lokalnih partnerstava u ruralnom turizmu, kako bi se ustanovio njegov značaj za ruralni razvoj zemlje. Sekundarni ciljevi istraživanja bili su: utvrđivanje značaja manifestacija u ruralnom turizmu, značaj dečjeg turizma za ruralni turizam i značaj žena u ruralnom turizmu.

Analiza je pokazala da razvoj ruralnog turizma zavisi od ukupnog društveno-ekonomskog razvoja. Ukupni prihod od ruralnog turizma, koji ostvaruju seoska turisitička domaćinstva i drugi prateći subjekti, mali je gledajući celinu, ali sa aspekta pojedinačnog subjekta nije beznačajan. Javne investicije su male i različito raspoređene po regionima, te su proizvele i male efekte. Istraživanjem je utvrđeno da su lokalna partnerstva slabo razvijena u sva četiri regiona. Manifestacije u ruralnom turizmu ne postižu značajnije efekte u smislu povećanja atraktivnosti ruralnih predela. Dečja rekreativna nastava i deca kao tržišni segment, predstavljaju značajan, ali neiskorišćeni potencijal razvoja ruralnog turizma. Žene angažovane u ruralnom turizmu čine okosnicu razvoja ovog vida turizma u smislu ljudskih resursa.