KONTAKT

Ovaj program i materijal za obuku su priredile stručnjakinje nevladine organizacije SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Program i materijal za obuku sačinjen je u saradnji sa Razvojnom agencijom EDA iz Republike Srpske, Udruženjem VESTA iz Federacije Bosne i Hercegovine, nevladinom organizacijom Ženska akcija iz Crne Gore i organizacijom Forum Syd iz Švedske.

Partnerske organizacije su uz podršku gender mehanizama zemalja učesnica pripremile i prilagodile ovaj program i materijal za obuku specifičnostima i lokalnom kontekstu zemalja učesnica. Program i materijal je proizveden kao dio alata za osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) kako bi postale uticajniji akteri u razvoju lokalnih politika za rodnu ravnopravnost i dale kvalitetniji neposredan doprinos unapređivanju rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama, u skladu sa europskim standardima.