KONTAKT

Studija Mladi u Srbiji 2015. Stanja, opažanja, verovanja i nadanja deo je međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Šel studija mladih (Shell), koje se u Evropi sprovode od 1953. godine, a u regionu jugoistočne Evrope od 2011. godine. Istraživanje je tokom 2015. godine u Srbiji sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu. Autori istraživanja i studije Smiljka Tomanović i Dragan Stanojević su, uz konsultacije sa profesorom Klausom Hurelmanom (Klaus Hurrelmann), prilagodili originalnu metodologiju istraživanja nacionalniom kontekstu Srbije, vodeći računa o uporedivosti podataka. Anketni podaci prikupljeni su na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1186 ispitanika starosti između 15 i 29 godina, od čega 751 u urbanim i 435 u ruralnim naseljima, dok su dubinski intervjui urađeni sa desetoro mladih.

Studija je, pre svega, ukazala na to sa kojim problemima se mladi danas suočavaju: sa visokom nezaposlenošću, finansijskom zavisnošću od roditelja, sa problemima neefikasnog obrazovanja i dubokim osećajem isključenosti iz politike. Ukazala je takođe na to da su, i pored svega, njihove individualne percepcije vlastitog života i njihove budućnosti optimistične, a stepen zadovoljstva životom prilično visok.