KONTAKT

Do kraja 2017. godine, druge godine od stupanja na snagu nove UN agende za održivi razvoj do 2030. godine, Vlada Republike Srbije nije usvojila nikakav dokument kojim bi se definisali nacionalno specifični prioriteti i podciljevi niti je učinila vidljive korake u pravcu nacionalizacije ciljeva održivog razvoja (integrisanja u različite sektorske politike), kao ni u pravcu praćenja stanja u odnosu na ove ciljeve i na osnovu definisanih indikatora.

Evropska mreža protiv siromaštva – Srbija (EAPN Srbija) sačinila je ovaj izveštaj u nameri da ponudi sliku o polaznom stanju siromaštva kao važnog aspekta razvoja Srbije, na početku perioda u kome se taj razvoj usmerava UN agendom za razvoj do 2030. godine. Izveštaj se primarno oslanja na zvanične indikatore UN, ali su nalazi dopunjeni i zapažanjima, mišljenjima i porukama predstavnika/ca organizacija članica EAPN Srbija.