KONTAKT

Sprečavanje i suzbijanje nasilja prema deci, kao i zaštita dece koja su pod rizikom od nasilja ili su izložena nasilju, prepoznato je kao prioritet u nacionalnim politikama i predmet je značajnih napora koje ulažu Vlada, državne institucije, kao i akteri iz oblasti akademskih i primenjenih istraživanja, aktivisti i organizacije civilnog društva. Ova studija koju je inicirao UNICEF, a sproveo SeConS uz mentorstvo stručnog tima Univerziteta za obrazovanje nastavnika iz Ciriha i UNICEF istraživačke kancelarije — Innocenti, deo je tih napora da se politike i mehanizmi sprečavanja, suzbijanja nasilja prema deci i zaštite dece od nasilja unaprede.

Izveštaj počiva na istraživanju koje je sprovedeno prema posebnom pristupu, razvijenom i primenjenom u okviru međunarodne inicijative kojom rukovodi UNICEF istraživačka kancelarija — Innocenti. Ovaj pristup je poznat kao Proces istraživanja za politike i praksu (Research to Policy and Practice Process —R3P). Taj proces stavlja determinante i faktore nasilja prema deci u središte istraživanja, što omogućava da politike sprečavanja i zaštite dece od nasilja efikasnije deluju na korene nasilja. Ovakav pristup pruža osnov za adekvatnije javne politike u ovoj oblasti i bolje osmišljene institucionalne odgovore, jer je u njihovoj osnovi poznavanje snaga i slabosti, nedostataka ali i primera dobrih praksi koje treba širiti i unapređivati.