KONTAKT

Studija „Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini“ prvo je istraživanje rodno zasnovanog nasilja nad ženama u BiH. Osnovni cilj istraživanja bio je da se ustanovi rasprostranjenost različitih formi nasilja nad ženama u porodici, ali i izvan porodice, da se omogući identifikovanje najvažnijih karakteristika različitih oblika nasilja nad ženama, ustanove ključni faktori njegovog ispoljavanja, te ispitaju posledice i iskustva žena u obraćanju institucijama i organizacijama za po dršku. Istraživanje je sprovedeno na uzorku 3300 domaćinstava i punoletnih žena u BiH. Osobena metodologija ovog istraživanja u jezgru sadrži metodologju UNECE, ali i dodatne komponente. Takva metodologija nastala je iz napora da se istovremeno osigura uporedivost sa drugim zemljama, ali i da se sagledaju dodatni aspekti nasilja, koji ovom metodologijom nisu obuhvaćeni, kao što su faktori i determinante nasilja, njegove posledice i obraćanje institucijama i organizacijama za podršku.

Nalazi ukazuju da je psihičko nasilje najrasprostranjenije sa ukupnom stopom prevalencije od 41,9% tokom života, te da iza njega slede fizičko (24,3%) i seksualno nasilje (6%). Najšire je rasprostranjeno nasilje koje prema ženama vrše partneri sadašnji ili bivši, jer su oni počinioci u 71,5% slučajeva. U celini gledano, sfera intimnih partnerskih i porodičnih odnosa daleko je veći izvor opasnosti od nasilja za žene nego što je to šira zajednica. Oko 17% žena izloženih nasilju pokušalo je rešenje potražiti u vidu rastave, razvoda, napuštanja domaćinstva, a tek oko 4% kroz pokušaje savetovanja.

Na temelju nalaza istraživanja definisane su i preporuke za unapređivanje politika i mera za suzbijanje nasilja nad ženama. Preporuke su definisane u tri ključne oblasti: uspostavljanje sistema praćenja nasilja nad ženama, unapređenje prevencije i usluga podrške žrtvama nasilja i podizanja svesti o nasilju nad ženama.