KONTAKT

Ovaj priručnik je deo Inicijative “Brinimo o deci zajedno”, koju je tokom 2020. godine sprovodila SeConS grupa za razvojnu inicijativu u cilju podsticanja  zaposlenih i poslodavaca na intenzivnije korišćenje roditeljskog odsustva od strane očeva. Inicijativa je nastala u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Ovaj priručnik namenjen je društveno odgovornim preduzećima koja prepoznaju potrebu promovisanja rodne ravnopravnosti u poslovnom okruženju i u društvu uopšte. Ukoliko u vašem preduzeću postoji volja da se doprinese unapređenju porodičnog života zaposlenih kroz podršku zaposlenima oba pola da ravnopravno neguju dete/decu, a ne postoji jasna slika kako to realizovati u praksi – ovaj Priručnik trebalo bi u tome da pomogne.