KONTAKT

Dokument je proizvod projekta „Javno zagovaranje ciljeva održivog razvoja posle 2015“, u kome Fondacija za otvoreno društvo i SeConS– grupa za razvojnu inicijativu analiziraju prilagođenost bazičnog okvira javnih politika u Srbiji za realizaciju ciljeva održivog razvoja koji su trenutno predloženi za agendu Ujedinjenih nacija posle 2015.

U tekstu je prikazan odnos između ciljeva održivog razvoja i:

– ministarstava Vlade Republike Srbije i određenih nezavisnih državnih organa (Takođe je prikazano i za koliko je različitih ciljeva održivog razvoja nadležno svako pojedinačno ministarstvo/ određeni nezavisni državni organ), i

– važećih ili predloženih strategija Vlade Republike Srbije.