KONTAKT

Ova studija ispituje stavove, verovanja i očekivanja mladih starosti 15–29 godina o različitim društvenim pitanjima koja su značajna za njih, a istovremeno su veoma aktuelna u Srbiji. Prema poslednjem popisu, mladi u Srbiji čine 21,07% stanovništva Srbije. Vreme u kojem su rođeni i odrastali praćeno je stalnim društvenim, ekonomskim i političkim krizima, kako na lokalnom, tako i na globalnom planu. Kakva su očekivanja i nadanja generacije koja živi u „produženoj sadašnjosti“, bez dugoročnih pogleda u budućnost? Kakvi su njihova lična iskustva, odnosno građanska i politička opažanja? Odgovori na ova pitanja važan su pokazatelj razvojnih tendencija čitave društvene zajednice.

Studija pokazuje da se mladi ljudi u Srbiji i dalje suočavaju sa ograničenjima kao što su neefikasno obrazovanje, visoka nezaposlenost, otežan put ka finansijskoj nezavisnosti i duboki osećaj isključenosti iz politike. Ipak, njihove individualne percepcije vlastite budućnosti su optimistične, a stepen zadovoljstva životom prilično je visok.

Jedan od značajnih ciljeva ove studije je prepoznavanje strukturnih razlika u životima mladih budući da je pristup resursima određen socijalnim poreklom i položajem mladih, te rodnim, etničkim, teritorijalnim i drugim razlikama koje utiču na šanse za društvenu promociju tokom života.

Studija predstavlja važnu referentnu tačku za buduće publikacije, aktivnosti i politike koje se odnose na mlade u Srbiji, a očekujemo da će pomoći donosiocima odluka da poboljšaju uslove života mladih i pokažu mladoj generaciji da je preko potrebna za izgradnju bolje budućnosti u zemlji koja je još uvek u tranziciji.