KONTAKT

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je, uz podršku Friedrich-Ebert fondacije u Beogradu, sprovela istraživanje o mladima u Srbiji. Ova studija predstavlja doprinos seriji FES-ovih studija o mladima u državama jugoistočne Evrope, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, na Kosovu, u Makedoniji, Rumuniji i Sloveniji koje su objavljivane pojedinačno od 2011/2012.

Studija se zasniva se na empirijskim podacima prikupljenim tokom aprila i juna 2015. godine neposrednim intervjuisanjem 1200 mladih, starosti od 15 do 29 godina, iz svih krajeva Srbije. Glavne teme sprovedenog istraživanja bile su materijalni status i životni uslovi, obrazovanje, rad i zapošljavanje, porodica i slobodno vreme, poverenje, stavovi i verovanja, buduće težnje, kao i odnos prema politici i pristupanju Srbije Evropskoj uniji.