Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Faktori nasilja nad decom u Srbiji: pregled nalaza - SeConS
KONTAKT

PROCES ISTRAŽIVANJA ZA POLITIKE I PRAKSE (Research to Policy and Practice Process — R3P) je pristup koji je koncipirala UNICEF kancelarija za istraživanja — Innocenti, s ciljem da prikupi podatke na kojima će biti zasnovane intervencije osmišljene tako da sprečavaju i reaguju na nasilje nad decom, a koje su usmerene na determinante i faktore tog nasilja. Srbija je jedna od zemalja koje su pokrenule ovaj proces, uz koordinaciju SeConS grupe za razvojnu inicijativu i stručnu podršku tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika u Cirihu. Istraživanje je finansijski podržao Švajcarski nacionalni komitet UNICEF-a (UNICEF Swiss National Committee).

Tokom početne faze R3P procesa, izrađena je Nacionalna studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji. Rezultati su vrlo upečatljivi i suočavaju kreatore politika sa pitanjima poput: „Šta pokreće nasilje nad decom?” i „Na koji način možemo pristupiti ovom problemu?”, te pružaju bolju polaznu tačku za planiranje nacionalnih politika za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

UNICEF kancelarija za istraživanja — Innocenti izradila je sažetak ovih nalaza, dostupan na sledećem linku .