Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Izazovi nove socijalne politike: Socijalna uključenost u EU i Srbiji - SeConS
KONTAKT

„Izazovi nove socijalne politike“ je zbornik tekstova u kojem se analiziraju politike usmerene na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti u kontekstu transformacije država blagostanja u EU, kao i transformacije društva Srbije. Cilj je bio da se omogući bolje razumevanje politike društvenog uključivanja, da se pažnja stručne i šire javnosti preusmeri sa užeg fokusa na siromaštvo na širi koncept društvene uključenosti, te da se ostvari razmena informacija o nacionalnim politikama društvenog uključivanja sa EU. Tu je, takođe, i praktični cilj da se relevantni akteri mobilišu u borbi protiv siromaštva i društvene isključenosti, kao i da se osnaže kapaciteti organizacija civilnog društva koje zastupaju društveno isključene.

Posebna pažnja usmerena je na Otvorenu metodu koordinacije, koja je uspostavljena Lisabonskom strategijom i predstavlja institucionalni okvir unutar kojeg se ostvaruje koordidnacija strateški postavljenih ciljeva na nivou EU i socijalnih politika država članica. Takođe se analiziraju i procesi reforme socijalne politike u Srbiji, kao i nastojanja da se ona uskladi sa nekim temeljnim zajedničkim principima u EU.

Studija je namenjena različitim publikama: stručnoj javnosti, donosiocima političkih odluka i predstavnicima relevatnih institucija na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva i široj javnosti.