Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Ka efikasnijim mehanizmima zaštite dece od nasilja - SeConS
KONTAKT

Zaštita dece od nasilja prepoznata je kao prioritet u brojnim zakonima i važnim strateškim dokumentima Republike Srbije. Da bi se pružio efikasan odgovor na nasilje nad decom, između ostalog je potrebno da u svakoj loklanoj samoupravi institucije međusobno sarađuju. Osnovu za njihovu saradnju predstavljaju sporazumi, čiji bi potpisnici trebalo da budu predstavnici svih relevantih institucija i organizacija.

Istraživanja pokazuju da je u najvećem broju lokalnih sporazuma zaštita dece od nasilja samo jedna od tema, dok ih je svega 9 direktno usmereno na zaštitu dece od nasilja (od ukupno 134 analiziranih).

U okviru inicijative Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost predložene su smernice, koje ukazuju na to kako doći do što efikasnijeg institucionalnog odgovora na nasilje nad decom na lokalnom nivou.