KONTAKT

SeConS – grupa za razvojnu inicijativu sprovela je prvu Populacionu analizu u Bosni i Hercegovini. Analiza je sprovedena sa ciljem da se predstave glavne populacione karakteristike, trendovi i populacioni izazovi koji postoje u Bosni i Hercegovini, kao i njihov uticaj na siromaštvo, socio-ekonomski razvoj i nejednakosti. Prilikom sprovođenja analize angažovan je multidisciplinarni ekspertski tim koji je uključivao eksperte iz različitih oblasti (demografi, sociolozi, lekari, stručnjaci za javno zdravlje, ginekolozi i stručnjaci za analizu podataka).

Analiza je sprovedena na nivou Republike Bosne i Hercegovine, kao i na administrativnom nivou entiteta i na državnom nivou. Na osnovu dobijenih zaključaka ekspertski tim je dao preporuke relevantnim donosiocima odluka za dalji razvoj programa i javnih politika. Studija predstavlja izvor podataka za dalji proces planiranja programa i politika u predstojećem periodu.