Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
Uloga razvoja zajednice i osnaživanja građanskog aktivizma u povećanju građanske angažovanosti i odgovoru lokalnih vlasti na potrebe građana u Srbiji - SeConS
KONTAKT

Ovaj izveštaj nastao je kao rezultat težnje USAID-a u Srbiji da ispita ulogu razvoja lokalne zajednice i građanskog aktivizma u povećanju i jačanju angažovanosti građana i boljem odgovoru lokalnih vlasti na njihove zahteve i potrebe. Cilj ex-post evaluacije bio je da odgovori na dva pitanja:

Koji pristupi/mehanizmi (ni)su imali pozitivne i održive efekte u jačanju građanske participacije, i zašto?

Koji pristupi/mehanizmi (ni)su imali pozitivne i održive efekte na unapređenje odgovora lokalnih vlasti na potrebe građana, i zašto?

Ex-post evaluacija obuhvatila je tri USAID-ova programa (CRDA, SLGRP, CSAI) koji su bili implementirani u Srbiji u periodu od 2001. do 2013.godine. Nalazi istraživanja biće iskorišćeni kao smernice za buduće projekte USAID-a u ovim oblastima.