KONTAKT

Ova studija nastala je u okviru šireg programa „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja”, koji su sprovele UN u Srbiji. Kako se pitanje ruralnog razvoja primarno sagledava sa stanovišta ekonomskog razvoja, ideja ove analize bila je da u fokus stavi druge preduslove održivog ruralnog razvoja, a pre svega kvalitet života meren kroz pristup uslugama za kategorije stanovnika koje predstavljaju oslonac razvoja ljudskog kapitala u svakom društvu – žene i decu.

Osnovni cilj studije bio je da se utvrde najveće prepreke u pristupu seoskih žena i dece socijalnim uslugama, pa i šire, da se otkriju glavni problemi koji ih onemogućavaju da ostvare kvalitetnije uslove života, a da se zatim, na osnovu tih saznanja, formulišu preporuke za rešavanje utvrđenih problema.

Analiza izneta u studiji pokazuje da prevazilaženje prepreka u pristupu socijalnim uslugama za žene i decu koji žive u seoskim područjima zahteva međusobno povezivanje elemenata iz ekonomskog, obrazovnog, zdravstvenog, socijalnog, komunalnog i drugih sektora, kao i suočavanje sa složenim mehanizmima ekonomskog nazadovanja i socijalnog isključivanja u ruralnim oblastima u Srbiji. Ukratko, u čitavom nizu sektorskih javnih politika moraju se istaći socijalni ciljevi kako bi Srbija mogla da započne rešavanje problema vezanih za ruralna područja i uskladi svoju politiku sa Evropskom unijom.

Preporuke koje su proistekle iz analize namenjene su svim kreatorima i realizatorima politika koji imaju ruralni razvoj na svojoj agendi ili čije aktivnosti bitno utiču na razvoj seoskih zajednica.