KONTAKT

U nastojanju da ograniči mehanizam partijskog zapošljavanja Republika Srbija je usvojila niz antikorupcijskih mera politike u cilju unapređenja zakonskog okvira i jačanja kontrolnih mehanizama. Iako je zakonski okvir tek prvi korak u nastojanju da se ograniči dugogodišnji mehanizam partijske podele „plena“ u javnom sektoru, praksa je pokazala da taj korak nije dovoljno odlučan. Unutarstranačka i međustranačka borba za preuzimanje stranačkih pozicija u javnim preduzećima, kao i zapošljavanje lojalnog partijskog kadra, nastavljeno je usled nespremnosti prethodnog Zakona o javnim preduzećima i Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru da na precizan i suštinski način ograniče partizaciju javnog sektora.

Na osnovu istraživanja političkog klijentelizma i partijske patronaže u Srbiji, koje je sproveo istraživački tim SeConS-a, nastao je niz preporuka, koje su usmerene na izgradnju efikasnjeg „normativnog štita“ u borbi protiv partijskog zapošljavanja, a deo njih našao se u novom Zakonu o javnim preduzećima. (http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2016/278-16.pdf)