KONTAKT

Istraživanje čije nalaze prikazujemo u ovom izveštaju realizovano je u okviru programa „Migracije za razvoj” (PME) u Srbiji, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Program je deo globalne inicijative „Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj programa je
unapređenje ekonomskog i društvenog učešća povratnika i lokalnog stanovništva u zemlji. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a usluge i mere podrške pruža Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru u Srbiji (DIMAK) u saradnji sa lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva u gradovima i opštinama širom Srbije.

Izveštaj je namenjen različitim akterima koji se bave ovom temom: kreatorima nacionalnih i lokalnih politika, predstavnicima država iz kojih se povratnici vraćaju, međunarodnim organizacijama, lokalnim nevladinim organizacijama i samim povratnicima. Na osnovu nalaza kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja koje je sprovedeno među povratnicima, izveštaj nudi preporuke za unapređenje inkluzije povratnika. Dizajn metodologije koji je u velikoj meri sličan u tri vremenske tačke daje ovim istraživanjima longitudinalni karakter i omogućuje praćenje indikatora socijalne integracije povratnika, onako kako su oni definisani u ovoj metodologiji.