KONTAKT

Publikacija je nastala u okviru projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”, koji realizuju Forum mladih sa invaliditetom, Secons-grupa za razvojnu inicijativu, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fonda za otvoreno društvo.

Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.