KONTAKT

Ova Procena rodne ravnopravnosti u Srbiji usaglašena je sa strateškim ciljevima FAO u pogledu smanjenja rodne nejednakosti u oblasti poljoprivrede, čime daje značajan doprinos poljoprivrednom sektoru i pomaže u smanjenju gladi, neuhranjenosti i siromaštva. Osnovni cilj je sveobuhvatna analiza stanja rodne ravnopravnosti u poljoprivredi i procesima ruralnog razvoja, koja treba da ukaže na pojavne oblike rodnih nejednakosti, njihove uzroke i posledice, te ponudi preporuke za rodno odgovorne politike koje će omogućiti transformaciju rodnih odnosa i struktura u sektoru poljoprivrede i procesima ruralnog razvoja.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO