KONTAKT

Neformalne i lične mreže koje datiraju iz socijalističkog perioda predstavljaju važno nasleđe za razvoj demokratskih sistema i tržišne ekonomije u bivšim socijalističkim zemljama. “Kratak pregled partijske patronaže i klijentelizma u Srbiji” sačinjen je na osnovu rezultata istraživanja čiji je cilj bio da se identifikuju glavni odlici, determinante i socijalni efekti neformalnih normi, odnosa i praksi kroz koje politička elita zarobljava ekonomske resurse u Srbiji i na Kosovu*.

Kratak pregled nudi odgovore na sledeća pitanja:

1. Šta su politički klijentelizam i partijska patronaža?

2. Zašto je važno izučavati politički klijentelizam i partijsku patronažu u Srbiji?

3. Kako smo istraživali politički klijentelizam i partijsku patronažu u Srbiji?

4. Ko su glavni akteri klijentelističkih odnosa?

5. Koji se resursi razmenjuju kroz klijentelističke mreže?

6. Koje su ključne karakteristike savremenog klijentelizma u Srbiji?

7. Koji se mehanizmi koriste unutar političkih partija?

8. Koji mehanizmi se koriste izmeđupolitičkih partija i javnih institucija?

9. Koji se mehanizmi koriste između političkog i ekonomskog polja?

*Ovaj naziv bez prejudiciranja statusa Kosova je u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.